AfterDawn: IT-alan uutiset

TV-toimijoiden taajuusmaksuihin valtaisa korotus

Kirjoittaja Ilkka Ketola @ 1.3.2010 14:10

TV-toimijoiden taajuusmaksuihin valtaisa korotus Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esittää taajuusmaksujen yksinkertaistamista ja tasapuolistamista. Tämä tarkoittaisi matkaviestinoperaattoreille hinnanalennusta, kun taas televisiotoimijoiden maksut nousisivat. Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan esitetty järjestelmä kannustaisi taajuuksien tehokkaaseen käyttöön. Lindén aikoo perehtyä hänelle tänään jätettyyn työryhmän raporttiin ja kuulla taajuuksien käyttäjiä.
"Tarkoituksena on tehdä vielä ennen kesää ratkaisu siitä", miten asiassa edetään, ministeri Lindén toteaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Ehdotettu taajuusmaksujärjestelmä on huomattavasti tasapäisempi kuin nykyinen maksumalli, joka kohtelee eriarvoisesti taajuuksien eri käyttäjäryhmiä. Tällä hetkellä televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat maksavat kaupallisessa käytössä olevista, teknisiltä ominaisuuksiltaan erittäin arvokkaiden taajuuksien käyttöoikeuksista merkittävästi alhaisempia maksuja kuin matkaviestinoperaattorit.

Nykymallissa taajuusmaksujen ero on huikea. Matkaviestintaajuuksien vuosittaiset käyttöoikeudet ovat maksaneet yhteensä 3,7-5,2 miljoonaa euroa vuosina 2008-2010. Samana aikana televisio- ja radiotoimintaan käytettävistä taajuuksista on peritty vuosittain yhteensä vain noin 162 000 euroa, eli noin 54 000 euroa vuodessa.

Vaikka taajuusmaksujen hintaero on suuri, ei se LVM:n mukaan selity taajuusmaksujen arvolla. Ministeriö mukaan matkaviestinten ja television käyttämät taajuusmäärät ja niiden kaupallinen arvo ovat nimittäin samaa suuruusluokkaa.

Työryhmän ehdotus muuttaisi asetelmaa siten, että televisioverkkojen taajuusmaksuihin ryhdyttäisiin myös soveltamaan matkaviestinverkkojen taajuusmaksuihin sovellettavaksi ehdotettua peruskaavaa. Muutos nostaisi televisiotoimijoiden maksuosuuden arviolta 2,1 miljoonaan euroon, kun taas matkaviestinverkkojen osuus alenisi nykyisestä vuoden 2010 noin 5,2 miljoonasta eurosta arviolta noin 3,3 miljoonaan euroon. Muita merkittäviä maksumuutoksia esitykseen ei sisälly.

Uuteen malliin siirryttäisiin vaiheittain siten, että televisiomaksut tulisivat täysimääräisesti voimaan vasta vuoden 2014 alussa. Matkaviestinverkkojen taajuusmaksujen alentaminen tapahtuisi saman siirtymäkauden aikana. Muiden taajuuksien käyttäjäryhmien maksuihin ehdotetut muutokset ovat vähäisempiä, joten työryhmän ehdotuksen mukaan ne tulisivat voimaan vuoden 2011 alusta.

Työryhmän loppuraportti lähetetään vielä lausuntokierrokselle. Taajuusmaksujen rukkaaminen ei vaadi muutoksia lakiin, vaan maksuista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

Edellinen Seuraava  
Tämän uutisen kommentointi ei ole enää mahdollista.

Uutisarkisto