AfterDawn: IT-alan uutiset

Saksalaiset internet-operaattorit luovuttivat käyttäjätietoja luvatta syyttäjille

Kirjoittaja Kaarlo Räihä @ 15.6.2008 20:39 Kommentteja (5)

Saksalaiset internet-operaattorit luovuttivat käyttäjätietoja luvatta syyttäjille Internetissä tapahtuvien rikosten ja rikkeiden selvittäminen vaatii yleensä aina hieman salapoliisin taitoja, koska pahoja tekevät ihmiset eivät yleensä paljasta henkilöllisyyttään tekojensa yhteydessä. Internet-liittymän omistajan selvittäminen IP-osoitteen perusteella ei yleensä onnistu omin avuin, vaan avuksi tarvitaan internet-operaattoreita, jotka voivat kertoa kuka oli kyseisen IP-osoitteen omistaja tiettynä ajankohtana.
Monissa maissa yksityisyyttä suojaavat lait estävät kuitenkin näiden tietojen hankkimisen ellei kyseessä ole vakava rikos. Tähän lopputulokseen on päädytty myös Saksassa, jossa Frankenthalin käräjäoikeus on päätynyt siihen tulokseen, ettei tekijänoikeudella suojattujen tiedostojen luvaton jakaminen ole niin vakava rikos, että kuluttajien henkilötietoja pitäisi luovuttaa tämän takia.

Päätös liittyy oikeusjuttuun, jossa syytetyn epäiltiin syyllistyneen tietokonepelin luvattomaan internet-jakeluun. Sveitsissä toimiva tekijänoikeusjärjestö Logistep oli jäljittänyt syytetyn IP-osoitteen, joka sitten kerrottiin pelin julkaisijalle. Julkaisijan käyttämä asianajotoimisto teki rikosilmoituksen tämän IP-osoitteen avulla ja syyttäjät selvittivät syytetyn henkilötiedot tämän internet-operaattorin avustuksella. Tämän jälkeen syyttäjä kertoi nämä henkilötiedot julkaisijalle, joka aloitti näiden tietojen avulla oman oikeustaistelunsa pelin jakelijaa vastaan. Oikeuden mukaan tämä ei ole sallittua, jonka johdosta oikeus lopetti jutun käsittelyn.

Samaa käytäntöä henkilötietojen selvittämiselle on käytetty Saksassa jo useita tuhansia kertoja, mutta vasta nyt oikeus on päätynyt siihen tulokseen, että henkilötietoja ei saa luovuttaa luvattoman tiedostojen jakelun selvittämiseksi. Tietojen antaminen tällaisissa tapauksissa rikkoo ihmisten perustuslaillisia oikeuksia. Käräjäoikeuden päätös ei kuitenkaan aseta ennakkotapausta, mutta muissa vastaavissa tapauksissa osallisina olleet henkilöt voivat yrittää saada muutosta omille tuomioilleen tai vastavuoroisesti haastaa internet-operaattorit oikeuteen henkilötietojensa luovuttamisesta.

Edellinen Seuraava  

5 kommenttia

115.6.2008 21:21

aika törkeetä ;|

215.6.2008 21:36

Onneksi ei vielä suomessa...
Mutta kun Saksa on nyt antanut esimerkin Suomen päättäjille, niin ei tässä varmaan kauvaan tarvitse odotella, että saadaan lukea samanlaisa uutisia: Suomalaiset operaattorit ovat antaneet tietoja luvatta.
Ruotsissahan on avattu 5e kuukausimaksulla toimiva Darknet palvelu, sellaista Suomeenkin, kiitos.

Viestiä on muokattu sen lähettämisen jälkeen. Viestiä on muokattu viimeksi 15.6.2008 @ 21:39

316.6.2008 2:58

Yksityisyys on myös Suomessa suojattu perustuslaissa, samoin Euroopan ihmisoikeussopimuksessa se on suojattu (Suomessa on ihan sama ihmisoikeussopimus voimassa kuin Saksassa). Se merkitsee sitä, että siitä voidaan poiketa vain mikäli siihen on painava syy.

Katso:
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Käytännössä tekijänoikeusrikkomuksista on annettu 20 päiväsakkoa, vertailun vuoksi mainittakoot että näpistyksestä tuomitaan keskimäärin 15 päiväsakkoa. Sellainen teko ei todellakaan ole painava syy perusoikeuksista poikkeamiseen. Ei näpistykset oikeuta poliisia tekemään kotietsintöjä...

Se ei tosin estä Suomen kuninkaallisen banaanitasavallan poliisivoimia selvittämästi henkilöllisyyksiä.

Asiantila oli vielä selvempi ennen Lex Karpelaa 1.1.2006, tuossa hallituksen esityksessäkin todettiin että "Tietoverkoissa ja tietojärjestelmissä tapahtuvien oikeudenloukkausten tutkinta on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta."

Silti:
Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry (ÄKT) ilmoittaa jättäneensä eilen poliisille yhteensä kolmekymmentä uutta tutkintapyyntöä luvattomasta musiikin jakelusta vertaisverkoissa. Suomessa tänä vuonna vireille laitettujen tutkintapyyntöjen kokonaismäärä nousee näin 58:aan.

http://www.antipiracy.fi/ajankohtaista/uutinen.html?id=8066

Kauan eläköön Suomen kuninkaallisen banaanitasavallan poliisivoimat!

416.6.2008 8:41

Suomessa operaattorit ovat velvollisia luovuttamaan käyttäjätietoja jos kyse on merkittävästä haitasta. ihan kaikkien tiedoksi.

Tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta

516.6.2008 11:18

Niin tuota "merkittävää haittaa" on tulkittava perustuslain mukaisesti.

On olemassa joitakin periaatteita kuten "ihmisoikeusmyönteinen tulkinta" ja "suhteellisuusperiaate". Perustuslaissa sanotaan että poikkeuksen pitää olla "välttämätön". Jos aiheuttaa pikkuvahingon niin ei varmasti ole välttämätön. Perustuslaki kun ei ole "halpakamaa". Jos lakiin on sattunut tulemaan vaikka korruption takia perustuslain vastainen säännös, niin perutuslain 106 mukaan perustuslain vastaisia sääntöjä ei saa soveltaa. Esim. jos varastaa tikkarin kaupasta, niin se ei oikeuta kotietsintään. Se kun ei ole välttämätöntä eikä perustuslaki ole halpakamaa.

Sakkojen määrä p2p tapauksissa esim. 20 päiväsakkoa viittaa siihen, että tuomioistuimet vertaavat p2p juttuja lähinnä näpistyksiin. Näpistykset ei oikeuta yhtään mihinkään poikkeuksiin perusoikeuksiimme. Siis jos Suomen viranomaiset noudattaisi perustuslakia ja jos suomen banaanitasavalta olisikin oikeusvaltio.

Nykyisen tekijänoikeuslain valmisteli Jukka Liedes, joka oli vielä valmistelun aikaan ESKIn hallituksen jäsen. Taisi "vähän" lähteä mopo käsistä...

------Perustuslaki: 10 §
Yksityiselämän suoja

Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Perustuslaki 10 luku
Laillisuusvalvonta
106 §
Perustuslain etusija

Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.

Viestiä on muokattu sen lähettämisen jälkeen. Viestiä on muokattu viimeksi 16.6.2008 @ 11:41

Tämän uutisen kommentointi ei ole enää mahdollista.

Uutisarkisto