AfterDawn logo

Kysely: etätyöt sujuvat teknologian avulla tehokkaasti - osa aikoo lisätä etätyöskentelyä myös poikkeustilan jälkeen

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

TietoEVRYn huhtikuussa 2020 tekemän selvityksen mukaan kolmasosa suomalaisista on poikkeustilan suositusten mukaan siirtynyt etätöihin. Kyselyn mukaan suomalaisten työteho ei kuitenkaan ole laskenut, sillä noin puolet vastaajista kokee, että työ sujuu etänä pääpiirteissään yhtä hyvin tai tehokkaammin ja että digitaaliset työkalut etätyötä varten ovat kunnossa.

Kysely Suomessa toteutettiin ajanjaksolla 8.-13.4.2020 ja siihen vastasi 1 012 suomalaista, joista 537 vastasi tehneensä etätyötä äskettäin ja täytti koko kyselyn. Kyselyn tulokset antavat hieman viittausta tulevaan, sillä 31 % vastanneista kertoo suhtautuvansa myönteisemmin etätyöhön, kun vain 5 % vastaajista suhtautuu etätyöhön entistä kielteisemmin. Lisäksi 38 prosenttia suunnittelee poikkeustilan jälkeenkin hyödyntävän aiempaa enemmän etätyömahdollisuuksia. Etätyön tarjoamia mahdollisuuksia eniten pohtivat yrittäjät sekä asiantuntijat.


Toimivat ja turvalliset laitteet ovat avainasemassa etätöitä tehdessä. Suomalaisista 50 % kokeekin työpaikkansa tarjoavan melko tai erittäin hyvät digitaaliset työkalut tehokkaaseen etätyöhön. Tietoturvan osalta 48 prosenttia sanoo sen pysyneen samalla tasolla tai parantuneen, kun 16 % uskoi tietoturvan heikentyneen.

32 % vastanneista sanoo työtehokkuuden pysyneen samalla tasolla, kun taas 14 prosenttia koki työskentelevänsä jopa tehokkaammin etänä. 16 prosenttia vastaajista puolestaan koki työtehonsa laskeneen, ja 38 % ei osannut sanoa etätyön vaikutuksista työntekoonsa.

"Näyttäisi siltä, että Suomessa tekninen perusta etätyön tekemiseen on kunnossa, ja työnteko sujuu pääpiirteissään yhtä hyvin tai jopa tehokkaammin kuin läsnä ollen. Hieman yllättää, että myös yrittäjät – asiantuntijoiden lisäksi – näyttävät ottaneen etätyön omakseen. Vaikka kyseessä onkin kysely eikä tieteellinen tutkimus, voi tästä mielestäni tehdä alustavia johtopäätöksiä etätyöskentelystä Suomessa pandemia-aikana", sanoo TietoEVRY Suomen henkilöstöjohtaja Hanna Vuorikoski.

Vastaavia tuloksia saatiin jo aiemmin Ylen kyselystä, jonka mukaan lähes puolet haluaisivat jatkaa etätyöskentelyä myös koronan jälkeenkin.

TÄMÄN UUTISEN KOMMENTOINTI ON PÄÄTTYNYT