AfterDawn logo

Mainosten poistaminen


Kun VideoRedo Plus on saanut Ad-Detective-skannauksen valmiiksi, voidaan aloittaa varsinainen mainosten ja muiden ei-toivottujen pätkien poistaminen videosta.

Löydettyjen kohtausmerkkien selailu

Mikäli et anna VideoReDo Plussan automaattisesti poistaa kohtauksia, täytyy sinun käydä läpi ohjelman löytämät kohtaukset käsittelyn jälkeen. Voit hyppiä kohtausmerkkien välillä joko punaisilla nuolinäppäimillä, F5- (edellinen) ja F6-näppäimillä (seuraava) tai Ad-Detective-valikon kautta Go To Previous Scene Mark ja Go To Next Scene Mark -valinnoilla. Valikon Add / Remove Scene Mark -painikkeella (tai painamalla A-näppäintä) voit lisätä tai poistaa kohtausmerkin käsiteltävänä olevasta videon kohdasta. Valikosta voit myös halutessasi poistaa kaikki asetutut merkinnät Clear All Scene Marks -valinnalla tai painamalla ctrl-shift-A.

Tässä oppaassa oletetaan, että työskentely tapahtuu leikkaustilassa (Cut Mode). Näin ollen valitut kohtaukset (aikajanassa punaisella) leikataan pois ja muu materiaali säilytetään. Poisleikattavat kohtaukset näkyvät listana ohjelmaikkunan oikeassa reunassa (Cut List). Mikäli valittuna onkin kohtaustila, on listan otsikkona Scene List. Voit tällöinkin merkitä tämän oppaan esittämällä tavalla poistettavat kohtaukset, kunhan muistat lopuksi kääntää valinnat toisin päin painamalla Invert All Cuts -nappia kohtauslistauksen alareunasta.

Kun alat työstämään lyhyttä pätkää videosta, voit helpottaa työskentelyä zoomaamalla aikajanaa. Suurentaminen tapahtuu painamalla F8:aa. Vastaavasti aikajanaa saa näkymään pidemmän pätkän painamalla F7:ää. Valinnat löytyvät myös yläreunan View-valikosta.

Leikkausten muokkaus ja oman leikkauksen luonti

Joskus voi olla tarpeen muokata automaattisesti luotuja merkintöjä. Mikäli esimerkiksi Ad-Detectiven löytämä mainoskatkon alku on mielestäsi pari kehystä liian aikaisin, voit siirtää aloitusmerkkiä myöhemmäksi. Etsi ensin aloituskohta (esimerkiksi hyppimällä kohtausten välillä F5- ja F6-näppäimillä). Tämän jälkeen paina A:ta kappalemerkinnän poistamiseksi. Siirry sitten nuolinäppäimillä ja navigointinäppäimillä kohtaan, josta haluat leikkauksen alkavan. Tämän jälkeen paina taas A ja sitten aikajanan alla olevaa Sel. Start -nappia, joka asettaa aktiivisen kohdan leikkauksen aloituskohdaksi. Valinnan aloituspisteen voi myös asettaa painamalla F3.

Nyt olet merkinnyt uuden leikkausalueen rajat. Toteuta leikkaus painamalla seuraavaksi Cut Selection -nappia. Koska vanha ja uusi leikkausalue menevät nyt päällekkäin, kysyy ohjelma haluatko yhdistää leikkausalueet (combine), korvata vanhan uudella (replace) vai perua koko operaation (cancel). Tässä tapauksessa oikea valinta on korvaaminen. Tehtyäsi leikkauksen ilmestyy uusi (tai muokattu) leikkaus oikean reunan kohtauslistaan.

Vastaavasti leikkausta voi lyhentää siirtämällä leikkausalueen loppupään kappalemerkkiä haluamaansa suuntaan (mikä ei tosin ole välttämätöntä). Tällä kertaa on kuitenkin painettava Sel. End -nappia, jolla merkitään valinnan päättymispiste. Päättymispisteen voi merkitä myös painamalla F4. Aivan kuten aloituspistettä siirrettäessä pitää leikkaus vielä toteuttaa painamalla Cut Selection.

Voit luoda myös täysin oman leikkauksen manuaalisesti. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti etsimällä ja merkkaamalla leikkauksen aloitus- ja lopetuspisteet yllä olleen esimerkin mukaisesti. Merkit asetettuasi muista painaa Cut Selection ja tarkistaa, että leikkaus näkyy punaisella aikajanassa sekä oikean reunan kohtauslistassa.

Projektin tallentaminen

Mikäli et saa muokkauksia valmiiksi ja haluat jatkaa työskentelyä myöhemmin, voit tallentaa keskeneräisen työsi projektina. Tämä tapahtuu valikon kohdasta File>Save Project tai painamalla Ctrl-P. Projektitiedosto tallennetaan .vprj-päätteellä. Voit avata sen myöhemmin valikon File>Open Project -kohdan kautta.

Tiedoston tallentaminen

Kun olet saanut leikkaukset ja kappalemerkkinnät asetettua haluamallasi tavalla, on seuraava vaihe tuotosten tallentaminen eli varsinaisen muokatun tiedoston luonti. Tässä vaiheessa voit myös luoda kappelejakotiedoston poltto-ohjelmaa varten, mikäli et ole jo määrittänyt tätä automaattiseksi toiminnoksi.

Tallentamaan pääset joko File>Save Video As -valikosta, työnäkymän oikean alakulman Save As -napista tai painamalla Ctrl-S. Mikäli et ole muokannut videota millään lailla, kysyy ohjelma haluatko uudelleenkäsitellä koko tiedoston.

Save as type -kentästä pääset valitsemaan, mihin tiedostomuotoon lopputulos tallennetaan. Tallennusmuoto riippuu tietysti käyttötarkoituksistasi ja tarpeistasi.

Tallennusvalikon oikeassa alakulmassa on Options-nappi, jonka painaminen avaa tallennuksen lisävalintoja esittelevän ikkunan. Voit esimerkiksi vaihtaa kuvasuhdetta (Aspect Ratio ja Bit Ratea, jotka tosin muuttavat ainoastaan MPEG-tiedoston otsaketietoja, eivätkä siis muuta varsinaista kuva- ja äänisisältöä millään lailla.

Max GOP Length -kentällä voidaan määrittää suurin sallittu kuvajoukon pituus. Valinta voi parantaa toimintavarmuutta DVD-soitinten kanssa, mutta vaatii myös videon uudelleenkäsittelyä. Usein valinta myös kasvattaa tiedostokokoa.

Audio Properties -osasta voi halutessaan muuttaa audiovirran pakkauksen MPEG:stä LPCM:ään (pakkaamaton). Mikäli muutat äänivirran MPEG:ksi, voit myös vaikuttaa bitrateen. Hyväksy tekemäsi muutokset painamalla Ok tai hylkää ne painamalla Cancel.

Kun tallennusasetukset on valmiita ja hakemistot oikein valittuna, paina Save-näppäintä. Tämän jälkeen ohjelma aloittaa varsinaisen muunnosprosessin ja leikkaamisen. Prosessin etenemisestä kertoo inforuutu. Kun käsittely on valmis, ilmoittaa iloinen fanfaari tästä. Samalla ruutuun tulee yhteenveto prosesin kestosta ja lopullisen tiedoston ominaisuuksista. Mikäli tavoitteenasi on editoida ja tallentaa vain yksi video kerrallaan, ei sinun enää tarvitsekaan tehdä mitään. Jos taas olet kiinnostunut useiden videoiden käsittelystä kerralla, voit jatkaa oppaan lukemista vielä eteenpäin.

Kirjoittaja: Ilkka Ketola

Sisältö