AfterDawn.com

Suomen kommunistinen puolue


Rita Dahl


Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
EU näkee digitaaliset sisämarkkinat yhtenä mahdollisesti suurimpana kehityskohteena. En kuitenkaan usko, että kaikkein haavoittuvimmat hyötyisivät asiasta eniten (kuten Euroopan parlamentti uskoo), koska heillä ei ole monesti minkäänlaista kiinnostusta tietotekniikkaan (iän tai muiden syiden vuoksi). Sen sijaan suurimmat tietokoneyritykset voisivat hyötyä taloudellisesti eniten erilaisista uusista pilvipalveluinnnovaatioista. Ne hyödyttäisivät myös erikokoisia yrityksiä.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Tekijänoikeudet (immateriaalioikeudet) ja patenttioikeus suojaavat tietokoneohjelmaa jäljittelyltä ja takaavat esim. taiteilijoille ja journalisteille lopulliset oikeudet teokseensa tai kehittämäänsä tuotteeseen. Nythän journalisti joutuu jutun myydessään monesti luovuttamaan lopulliset tekijänoikeutensa eli oikeuden juttunsa muunteluun eri medioihin. Näin ei saisi olla: itsensä työllistäminen on jo tarpeeksi vaativa toimeentulon ansainnan tapa.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Ei yksioikoisesti lisäämällä IT-alan koulutusta, vaan tekemällä siitä monipuolisempaa ja erikoistunempaa, niin että se ottaa yhä paremmin huomioon jatkuvasti kehittyvän digitaalisen maailman (pilvipalvelut). Viestinnän alalla digitalisoituminen on myös uhka ammattitoimittajille: kansalaisjournalismi ei koskaan voi korvata ammattijournalismia ja asiantuntemusta. Journalistien pitää kehittää uusia digitaalisia ansaintalogiikoita.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Globalisoituvassa maailmassa internetiä käytetään myös väärin kansalaisten sosiaaliseen kontrollointiin. Näin ei saisi olla.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
En usko digitaaliseen seurantaan muuten kuin ammattirikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan osalta.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kyllä, jos se mahdollistaa vapauden valita palveluntarjoaja.

Heikki Ketoharju


Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?

Tällä hetkellä suurin osa käyttämistämme palveluista on kehitetty piilaaksossa, ja suuri osa henkilökohtaisesta datastamme tallennetaan yhdysvaltalaisille palvelimille. Tämä on selvä tietoturvaongelma Edward Snowdenin paljastaman verkkovakoilun takia. Toisaalta olen sitä mieltä, että painopistettä tulisi siirtää kilpailukyvyn turvaamisesta ihmisten tarpeiden huomioimiseen. Euroopassa voitaisiin aloittaa laajamittainen julkisesti rahoitettu ohjelmistotuotanto.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Ohjelmistopatenteista tulisi luopua, sillä nykyisellään ne turvaavat ennenkaikkea suurten oikeuksienomistajien tulovirrat, ei pienten innovaattorien toimeentuloa, kuten patenttien tarkoitus alun perin oli. Avoimen lähdekoodin aikakaudella ne tuntuvat myös vanhanaikaisilta. Tekijänoikeuslainsäädännössä tulisi keskittyä suoja-aikojen pidentämisen sijaan siihen, että korvaus tehdystä työstä päätyy nimenomaan tekijälle, ei liikevoittoja havitteleville mediajäteille. Luovan alan toimijoita tulisi tukea julkisin varoin, jotta luovan työntekijöiden toimeentulo voidaan varmistaa.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Koulutuksessa pitää panostaa laitehankintojen ja lisenssimaksujen sijaan laitteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Oppilaitoksille tulee antaa riittävän suuri autonomia omien tietojärjestelmiensä kehittämiseen, ja tietohallinnon ulkoistamista tulee välttää. Kouluissa on opetettava ohjelmointia, tehokkaita digitaalisia työmenetelmiä ja digitaalisia tekijänoikeuksia. Tietotekniikan opetus tulisi mahdollisimman pitkälti integroida muihin oppiaineisiin sen sijaan, että sitä opetetaan erillään.

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Se on anteeksiantamatonta. Jatkossa meidän on pyrittävä siihen, että kaikki kriittiset ohjelmistot ja standardit ovat avointa lähdekoodia ja julkisin varoin tuotettuja. Yhdysvaltain verkkovakoilu myös asettaa kyseenalaiseksi keskitetyt tietojärjestelmät ja pakottaa miettimään hajautettuja, vertaisverkkotyyppisiä ratkaisuja. Uskon tällaisen teknologian yleistyvän tulevaisuudessa.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Kansalaisia tulisi saada seurata vain rajatuin perustein ja erillisestä pyynnöstä. Tiedustelupalvelujen toimintaa tulee valvoa nykyistä paremmin.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kannatan verkkoneutraliteettia, koska päätöksiä liikenteen priorisoinnista ei tule tehdä yksityisissä yrityksissä tai lompakon paksuuden perusteella. Internetissä on jo nyt käynnissä voimakas digitaalisten palvelujen monopolisoituminen, joka tulee vain kiihtymään sitä mukaa kun maksullinen priorisointi lisääntyy.

Verkkoliikenteen priorisoimisen nopeat ja luotettavat palvelut tulisi toteuttaa mahdollisimman pitkälti nokkelien teknisten ratkaisujen avulla ja resursseja säästäen. Lisäksi on syytä pohtia keinoja, joilla videoliikenteen määrän kasvu kuormittaisi verkon kapasiteettia mahdollisimman vähän. Tässä erilaiset vertaisverkkotekniikat voisivat olla avuksi.
edellinen  | seuraava

Sisältö

 1. 1. Muutos 2011
 2. 2. Perussuomalaiset
 3. 3. Kristillisdemokraatit
 4. 4. SDP
 5. 5. Keskusta
 6. 6. Vihreät
 7. 7. Köyhien asialla
 8. 8. Suomen kommunistinen puolue
 9. 9. Itsenäisyyspuolue
 10. 10. Piraattipuolue
 11. 11. Kokoomus
Artikkelin kirjoittaja: Manu Pitkänen
Viimeisin päivitys artikkeliin: