AfterDawn.com

Perussuomalaiset


Sakari Puisto


Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
EU:n kilpailukyky digitaalisilla markkinoilla on selvästi jäljessä verrattuna Yhdysvaltoihin ja myös
eräisiin Itä-Aasian maihin nähden. Lisäksi EU-maiden digitaalinen kilpailukyky vaihtelee huomattavasti
maakohtaisesti. Suomi oli pitkään jopa edelläkävijä, mutta on sittemmin menettänyt asemaansa selvästi. 
EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisessä löytyy paljon kaivattua talouden kehityspotentiaalia huimasti.

Sekä yrityssektorin että julkisen sektorin tuotantopotentiaalia voitaisiin nostaa. Keskeistä on mm.
yhtenäiset käytännöt ja tekniset ratkaisut pirstaloitumisen estämiseksi.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Tekijänoikeuslainsäädäntöä tulisi kehittää vastaamaan nykyajan digitalisen kehityksen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia.
Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 

Tietoyhteiskuntakehitys tulisi integroida keskeiseksi ja erottamattomaksi osaksi koulutusta. Uusia tietoteknisiä menetelmiä tulisi hyödyntää opetuksessa ja digitaalisia lähteitä käyttää oppimateriaalina. Opetussisällössä tulee käsitellä internetin merkitystä mm. kansalaisvaikuttamisessa, median toiminnassa, kaupankäynnissä, sosiaalisen median merkityksessä markkinoinnissa ja muiden erilaisten sosiaalisten innovaatioiden mahdollistajana. Nämä ovat ainoastaan esimerkkejä asioista joita tulisi tuoda enemmän esille koulutuksessa.  

Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Moni taho oli pitänyt Yhdysvaltain harjoittamaa laajaa vakoilutoimintaa todennäköisenä jo ennen Snowdenin paljastuksia laajempaan julkisuuteen. Sikäli asia ei tullut itselleni yllätyksenä, pikemminkin suhtauduin paljastuksiin realistisesti suurvaltapolitiikan työkaluna.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?
Kansalaisten yksityisyydensuojaa tulee vaalia ja sen vuoksi en antaisi EU-maille tai varsinkaan EU:lle lähtökohtaisesti oikeuksia seurata yksittäisten kansalaisten toimintaa henkilökohtaisella tasolla muuten kuin turvallisuuden kannalta keskeisissä asioissa ja myös vakavimmissa rikostapauksissa. Nykyaikaisia tietojärjestelmiä tulee käyttää tehokkaasti mutta yksityisyydensuojaa kunnioittaen. Erilaisissa älykkäissä teknisissä seuranta- ja ohjausjärjestelmissä (mm. liikenne) tulisi käsitellä informaatiota mahdollisimman anonyymisti. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikista digitaalisista toimista jää digitaalinen sormenjälki ja siten kansalaisten itsensä tulee ottaa tämä realiteetti huomioon omassa toiminnassaan.

Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Kannatan verkkoneutraliteettia eli siinä mielessä vastaus on 'kyllä'. Tosin en ole vakuuttunut että tästä asiasta tulisi päättää EU-tasolla.

Sampo Terho


Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä?
Melko heikkona. Digitaaliset Markkinat ovat pirstoituneet ja toimivat tehottomasti. Erilaiset protektionistiset lait rajoittavat Euroopassa nettikauppaa niin digitaalisten kuin fyysistenkin tuotteiden osalta.
 
Markkinoiden kehittäminen on ollut vaikeaa ja hidasta, mutta vaatinee ainakin kuluttajan suojan,  tietosuojan ja tekijänoikeussuojan yhdenmukaistamista jollain tasolla. Tässä piilee tietysti suuri haitallisen ja suomeen sopimattoman lainsäädännön riski, joten varovaisuus on tarpeen.

Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia?
Jo lakien valmistelussa tulisi kuulla laajemmin kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Hyvä ja toimiva tekijänoikuslainsäädäntö on kaikkien markkinaosapuolien etu. Uskon piratismiongelman lopulta ratkeavan sitten kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat ja lailliset palvelut ovat parempia kuin laittomat. Tästä on jo rohkaisevia esimerkkejä kuten spotify ja Netflix.

Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 
Sellaista koulutusta ei teknologian nopeasti kehittessä enää olekaan, jolla pärjäisi muutamaa vuotta pitempään. Pohjakoulutuksen pitää antaa ennen kaikkea perusta, jonka päälle sitten työelämän ohessa jatkuvasti opitaan uutta.
 
Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna?
Se, että valtioiden harjoittamaa tiedustelua ja vakoilua tapahtuu ei oikeastaan yllättänyt, mutta sen tehokkuus ja mittakaava oli kyllä yllätys.

Millaiset keinot EU-mailla tulisi olla kansalaisten seurantaan?


Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?
Ei. Haluan pitää tämän kansallisissa käsissä, vaikka verkkoneutraliteettia sinänsä lämpimästi kannatankin.
edellinen  | seuraava
Artikkelin kirjoittaja: Manu Pitkänen
Viimeisin päivitys artikkeliin: