AfterDawn.com

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

 1. Rekisterinpitäjä

  AfterDawn Oy
  Temmeksentie 3
  90400 Oulu
  puh. 045-1108040

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  AfterDawn Oy
  Jari Ketola
  Temmeksentie 3
  90400 Oulu

 3. Rekisterin nimi

  AfterDawn.com-sivuston ja sen sisarsivustojen käyttäjä- ja kävijärekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

  Rekisterinpitäjä käsittelee käyttäjätietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • käyttäjien tunnistaminen sivustolle sisäänkirjautumisen yhteydessä
  • väärinkäytösten seuraaminen ja selvittäminen
  • palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta
  • asiakaspalautteen hallinta ja sen käsittely
  • asiakasviestintä (esimerkiksi uutiskirjeet)

 5. Rekisterin tietosisältö

  Käyttäjistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

  • käyttäjätiedot: nimimerkki, etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, sähköpostiosoite, kielikoodi
  • aikaleima käyttäjätunnuksen luomisesta ja viimeisimmästä kirjautumisesta
  • IP-osoitetieto käyttäjätunnuksen luomisesta ja viimeisimmästä kirjautumisesta
  • tieto sähköpostiuutiskirjeen tilauksesta
  • epäonnistuneiden sähköpostiviestilähetysten laskurit
  • käyttäjän aikavyöhyke
  • käyttäjän salasana tiivisteenä
  Lisäksi palveluiden tuottamiseksi kerätään seuraavia tietoja:
  • palveluiden käyttötiedot, sisältäen lokitiedot ja vierailujen seurantaan käytettävät evästeet
  • käyttäjäpalautteeseen liittyvät tiedot ja vastaukset

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Käyttäjiä koskevat tiedot saadaan käyttäjältä itseltään hänen luodessaan käyttäjätunnuksen sivustolle. Tietoja päivitetään käyttäjän itse päivittäessä käyttäjätietoja tai sivuston ylläpidon toimesta käyttäjän omasta pyynnöstä.

  Lisäksi sivuston käyttämisen yhteydessä tallennetaan lokitietoja. Lokitiedot sisältävät mm. kellonajan, ladatun sivun URL-osoitteen, IP-osoitteen sekä käyttäjän selaimen lähettämän tiedon selaimen versiosta (ns. User-Agent otsikko). Näitä tietoja ei automaattisesti yhdistetä muihin käyttäjätietoihin.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Käyttäjän antama käyttäjätunnus näkyy sivustolla käyttäjän luodessa sisältöä sivustolle. AfterDawn Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Lokitietoja voidaan tallentaa EU:n ulkopuolella sijaitseviin palvelimiin, mikäli sivulataus tehdään EU:n ulkopuolelta.

 9. Evästeiden (cookie) käyttö

  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

  Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

  On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 10. Rekisterin suojauksen periaatteet

  AfterDawn Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteriin on pääsy ainoastaan AfterDawn Oy:n nimeämillä henkilöillä, jotka voivat käyttää tietoja ylläpidollisiin tarkoituksiin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanallaan.

  Käyttäjätunnus ei aktivoidu käyttökelpoiseksi ennen kuin käyttäjä on vahvistanut sähköpostiosoitteensa erilliseen vahvistusviestiin reagoimalla. Muilta osin käyttäjätietojen oikeellisuutta ei varmisteta.

  Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla ja turvamenettelyillä.

 11. Tiedonsaantioikeus ja tietojen korjaaminen

  Sivustolle rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Käyttäjätietojen korjaamisen voi tehdä itse AfterDawnin tai sen sisarsivuston internetpalvelun kautta. Tietojen tarkastamiseksi käyttäjän tulee esittää tarkastuspyynnössään tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot: käyttäjätunnus, sähköpostiosoite sekä nimi. Tarkastuspyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

  AfterDawn Oy
  Asiakaspalvelu / tarkastuspyyntö
  Temmeksentie 3
  90400 Oulu

  Vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön tehneelle postitse. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin vuosi.